Информације за родитеље

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 28.10.2016.године, са почетком у 18:00h.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 18 чланoва Савата родитеља.

На предлог председавајуће г-ђе Милене Поповић једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Усвајање скраћеног записника са седнице Савета родитељ одржане 13.9.2016.
 2. Анализа на крају 1. квартала – реализација наставе, владање ученика, успрх ученика
 3. Усвајање Скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 22.6.2016.
 4. Школске активности на крају 1. квартала
 5. Разно

 

Једногласно су утврђени закључци:

 1. Скраћени записник са претходне седнице је прочитан и једногласно усвојен.
 2. Анализа на крају 1. квартала
 • Педагог школе је поднела извештај о успеху ученика на крају 1. квартала: присутан је пораст негативних оцена, али и број ученика се повећао. Од 5. до 8. разреда евидентиране су опомене. Сви ученици имају примерно владање, уз пар ученика којима су изречене усмене или писмене опомене одељенског старешине.
 • Присутан је раст негативних оцена, нарочито у 7. разреду
 • Потребно је скренути пажњу родитеља ученика нижих разреда да се домаћи задаци не раде редовно, али су и родитељи истакли да су домаћи задаци врло обимни.
 • Напоменуто је да је допунска настава за свако дете које није разумело област или је пропустило час , а да је посећеност допунским часовима изузетно слаба.

Предметни наставници су позвали родитеље да утичу на децу да похађају допунску наставу.

 

 1. Школске активности на крају 1. квартала

 

 • Библиотекарка школе је презентовала реализоване активности током 1. квартала које су биле бројне и разноврсне и да ће се порадити на маркетингу школе у виду чешћег појављивања у медијима када су у питању најаве активности, као да ће најава активности у будуће бити  и на сајту школе.

 

 

 1. Разно
 • Пројекат ритмичке гимнастике финансира Покрајина и то до децембра ове године., a школица спорта се финансира до краја школске године.
 • Скренута је пажња да осигурање ученика за ову школску годину још није плаћено, те се моле родитељи да то што пре учине како би учитељи и разр.старешине доставиле коначне спискове.
 • Наглашено је да уџбеници од ове школске године, па наредне три, се неће мењати што се тиче избора, али су родитељи замолили да се на списку, уз одређени уџбеник увек стави и година издања.
 • У периоду од 4.11. –  11. четвртаци ће боравити на Дивчибарама, а и ове године ће ту могућност искористити награђени ученици у току школске године.
 • У наредном периоду биће организовано прикупљање пет амбалаже и електро материјала.
 • Директорка је посебно истакла да је забрањена употреба мобилног телефона у школи, да се родитељи редовно информишу код учитеља и наставника о раду свог детета , као и у колико је дете спречено да ради физичко васпитање да наставник о томе буде информисан уз доставу лекарског уверења о спречености.

 

Председник Савета родитеља                                                                                                                    Милена Поповић