Бесплатни уџбеници за шк. 2019/20.

Министарство просвете ће и за наредну школску годину обезбедити основне бесплатне уџбенике, а списак тих уџбеника је у табели означен жутом бојом.

Наведени су уџбеници за све разреде, осим за 2. и 6. разред који су по новом плану и програму и још увек нису одабрани.

СПИСАК БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА