Полиса осигурања ДДОР-а

У прилогу се налази Полиса ученика који су осигурани преко ДДОР-а :

skmbt_22316120614480