Термини информација за родитеље

На следећем линку наћи ћете табелу са:

терминима одржавања информација за родитеље, додатне, допунске и секција, за школску 2016/2017. годину:

termini-za-dodatnu-i-dopunsku-visi