Термини информација за родитеље

На следећем линку наћи ћете табелу са:

терминима одржавања информација за родитеље, додатне, допунске и секција, за школску 2017/2018. годину:

otvorena vrata-1