Уплате за школску 2018/2019. годину

У прилогу ћете наћи обавештење о уплатама за потребе ученика за прво  полугодиште школске 2018/19.године.

УПЛАТЕ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2018

Жиро рачун: 840-1939760-72  Сврха: родитељска средства