Уплате за школску 2017/2018. годину

У прилогу ћете наћи обавештење о уплатама за потребе ученика за прво  полугодиште школске 2017/18.године.

УПЛАТЕ ЗА 2017

Жиро рачун: 840-1939760-72  Сврха: родитељска средства