Контакт

 

LOGO

Број телефона школе: 013/231-59-65

Број телефона продуженог боравка: 013/233-40-61

Адреса школе: Сердара Јанка Вукотића 7, Панчево

E – mail: osisekulic@gmail.com