Формула за израчунавање бодова за упис у средње школе

Формула за израчунавање бодова за упис у средње школе:

Formula za izracunavanje

Formula za izračunavanje