Опште информације о упису у средње школе

                                                Упис у средње школе 2017/2018. године
Драги осмаци,
на овој страници ћете наћи потребне информације које се тичу уписа у средњу школу у школској 2017/1018. години.

На следећем линку наћи ћете практичне савете како да приступите полагању завршног испита:

trema

На следећем линку наћи ћете: КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2017/2018. ГОДИНУ

Kalendar UPIS 2017

                              осмаци

Право уписа у средњу школу имају сви ученици који заврше основну школу и положе завршни испит.Ученици старији од 17 године школовање након основне школе могу да наставе као ванредни ученици, док ученици млађи од 17 година уписују средњу школу као редовни ученици.
Приликом уписа у средњу школу, рангирање ученика се врши према бодовима који ученици имају на основу постигнитог успеха ( максимално 70) као и на основу упсеха – освојених бодова на самом завршном испиту ( 30). Бодови који се добијају на основу успеха, рачунају се на сладећи начи: успех из шестог разреда множи се са четири, а успех из седмог и осмог разреда множи се са пет.
Завршни испит траје три дана, првог дана полаже се матерњи језик, другог математика а трећег дана комбиновани тест.

Од 21.01 2016. године у књижарама се могу наћи збирке за полагање завршног испита. Цене збирки су: 300,00 дин за српски (матерњи) језик, математику 190,00 динара и комбиновани тест који садржи градиво из биологије, географије, историје, физике и хемије – 180,00динара. Дакле, укупна цена је 670, динара. У збиркама се налази по 450 задатака који су распоређени у три нивоа сложености – основни, средњи и напредни. Оне омогућавају ученицима да самостално вежбају и проверавају знање, али и да се упознају са моделима задатака који се користе на завршном испиту.

У продаји су и тестови са претходних завршних испита из српског, тј. матерњег језика и математике, који садрже све тестове са завршних испита од 2011. до 2014. године. Цена сваке збирке тестова је 200 динара.

На следећем линку можете пронаћи Водич за основце – Водич за избор занимања:

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/savetovanje.php