Tolerancija na delu u „Isidorinoj“ školi

PANČEVO, 3. februar 2016. (TV Pančevo) – Projekat „Svedoci tolerancije“ počeo je ovog polugodišta u Osnovnoj školi „Isidora Sekulić“. Đaci od petog do osmog razreda će narednih meseci sa psiholozima i pedagozima škole razgovarati o dobrim primerima tolerancije koje su zapazili, ali i posledicama koje vršnjačko nasilje nosi. Cilj projekta je što više razgovora o ovoj temi, kako bi se deca u školi osećala sigurno, kažu kreatori projekta i radionica.

Sa početkom drugog polugodišta, u Osnovnoj školi „Isidora Sekulić“ počele su radionice o temi borbe protiv vršnjačkog nasilja i značaju međusobne tolerancije. Tokom tromesečnog projekta pod nazivom „Svedoci tolerancije”, đaci viših razreda će posmatranjem i beleženjem konkretnih primera tolerancije u svojoj školi, razgovarati sa psiholozima i pedagogom škole.

‒ Prva faza je senzibilisanje učenika za problem nasilja. Učenici će moći da definišu i prepoznaju različite oblike nasilja, kao i posledice. Druga faza je razvijanje sticanja veština komunikacije i konstruktivnog rešavanja sukoba, a treća faza je vršnjačka edukacija, kada će učenici imati priliku da prenesu znanje i veštine koje su stekli svojim drugarima iz odeljenja ‒ rekla je Danica Ljubičić, kreator radionica.

U „Isidorinoj“ školi, već deceniju, kontinuiran rad na prevenciji vršnjačkog nasilja zauzima važno mesto. Ovoga puta cilj je da što više dece razmišlja o ovom problemu ali i kako ga rešiti, kaže autorka i koordinatorka projekta Mira Paul.

‒ Mislimo da je tema veoma važna ne samo za školski život već i za život dece. Svedoci smo da nasilja ima u obilju u našoj sredini. Odgovor na nasilje nije trpljenje, nego konstruktivna reakcija u toj situaciji, da se nasilje smiri, a ne potpiruje ‒ rekla je Mira Paul.

Radionice će se do proleća održavati jedanput nedeljno, nakon čega će đaci imati priliku da pokažu šta su naučili. Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, a realizuje se i u drugim pančevačkim školama.