Информације о упису

Упис деце у први разред основне школе на територији града Панчева за

школску 2017/2018. годину

Упис деце у први разред основне школе обавезан је за сву децу рођену од 01. 3. 2010. године до краја фебруара 2011. године. У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Пријављивање деце за упис у први разред вршиће се у току априла месеца 2017. године.

Упис деце у први разред реализоваће се током маја и јуна месеца 2017. године. За упис детета у први разред основне школе родитељ, односно старатељ, подноси школи следећу документацију:

  • извод из матичне књиге рођених (за дете);
  • лекарско уверење о извршеном здравственом прегледу детета;
  • уверење да је дете похађало припремни предшколски програм;
  • фотокопија личне карте родитеља.

Добро дошли у нашу школу!