Архитектура на часовима технике и технологије

Часови технике и технологије су теоријско- практичног карактера и осмишљени су да развију креативност и самосталност у раду и да подстакну ученике на изналажење разноврсних решења.

Добар пример за то су радови наших шестака.