ПРОЛЕЋНИ КОНЦЕРТ

Пролећни концерт наших ђака који је у нашу школу унео праву музичку магију.