Развојни план установе за период од 2018/19. до 2022/23. год.

На основу чл. 50. Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања ( „Службени гласник РС“, број 88/17) и чл. 26. Закона о основном образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“, број 27/18) , Школски одбор Основне школе  „Исидора Секулић“Панчево, на својој седници одржаној дана 13.09.2018.године,  донео је Развојни план установе за период од 2018/19. до  2022/23. год.

Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа. 

ПРЕУЗМИ ПРАВИЛНИК

Статут школе - 2018

На основу чл. 100. и 119. став 1. тачка 1 Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања ( „Службени гласник РС“, број 88/17), Школски одбор Основне школе  „Исидора Секулић“Панчево, на својој седници одржаној дана 10.04.2018.године,  донео је СТАТУТ.