Развојни план установе за период од 2018/19. до 2022/23. год.

На основу чл. 50. Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања ( „Службени гласник РС“, број 88/17) и чл. 26. Закона о основном образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“, број 27/18) , Школски одбор Основне школе  „Исидора Секулић“Панчево, на својој седници одржаној дана 13.09.2018.године,  донео је Развојни план установе за период од 2018/19. до  2022/23. год.

Преузмите план ОВДЕ.