Мисија и визија школе

Мисија и визија школе

Мисија

Наша мисија је остваривање образовно – васпитног  процеса по мери детета и успостављање добре сарадње са родитељима, а све у цињу да дете постане продуктиван члан друштва.

Свако дете има право на квалитетно образовање које ће га чинити да буде срећно, а истовремено га припремити  да буде успешан, да израсте у целовиту, образовану и вишеструку личност.

Визија

Желимо да и даље останемо безбедна и отворена школа која добро сарађује са родитељима.

Тежимо да се наша настава прилагођава новим иновативним технологијама и савременим достигнућима, како бисмо били у стању да одговоримо учениковој потреби за сазнањима, као и свету који се убрзано мења. Трудимо се да знања која добију наши ученици буду увек актуелна и употребљива.