О школи

Визија наше школе

Наша визија је да створимо школу у коју ће деца радо долазити, као и да будемо препознати као школа чији су ученици вредни и активни чланови друштва.

Мисија наше школе

 • Желимо да будемо школа по мери детета
 • Нудимо разноврстан садржај ваннаставних активности, секција, додатне наставе, манифестација, програма.
 • Развијамо критичко мишљење ученика
 • Образујемо ученике да једног дана преузму активну улогу у друштву
 • Ширимо позитивне људске вредности
 • Боримо се против вршњачког насиља и чинимо да и ученици буду осетљиви на такве појаве и реагују против њих
 • Сарађујемо са културним институцијама – наша школа је отворена за све
 • Омогућујемо ученицима да развију своје способности и особине личности, као и своју свестраност и креативност
 • Ученици стичу функционална знања
 • Наставници се континуирано стручно усавршавају
 • Негујемо и подржавамо креативност наших ученика – школски простор испуњен је ученичким ликовним, литерарним и другим радовима.

Инклузивно представљање школе

Основна школа «Исидора Секулић» из Панчева је почела са радом јануара 1979. године. Данас (2010. године) броји 562 ученика, распоређених у 23 одељења.

У протеклих десетак година наставници и стручни сарадници су развијали своју праксу и усмеравали је на ученике. Инклузивну школу смо градили поштујући права детета, подстичући процес учења код сваког ученика и негујући подстицајну школску климу. Похађање семинара и обука допринело је подизању професионалних компетенција наставника и укључивању свих ученика у наставни процес, развијању вештина препознавања различитих потреба и темпа учења, већу подршку различитостима кроз изградњу сарадње и прихватања.

Преузмите презентацију школе: ПРЕУЗМИ.

Важна специфичност, која је утицала на изградњу инклузивног приступа образовању у школи је та да су већина деце – штићеника Дома за децу без родитељског старања „Споменак“ била или јесу наши ученици.

Наша школа је од 2002. године чланица Међународних школа мира.

Примери праксе из наше школе налазе се у Књизи „Семена мира – Образовање за мир у Србији“.

У оквиру Школа мира, пре шест година је покренут и функционише Ученички парламент као израз
партиципације ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу и укључивање у рад школе.    

У очекиваном правцу развоја ширења културе ненасиља, школа постаје Школа без насиља (програм Уницефа и партнера, сертификована марта 2009. године).

Саставна компонента пројекта ‘’Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу и младе“ је Вршњачки тим.

У другом циклусу Школског развојног плана као приоритете смо издвојили унапређивање квалитета наставе, развијање позитивне атмосфере и дисциплине и побољшање унутрашње организације школе. Важно нам је било да унапредимо наставу, активно укључимо свако дете и отклонимо препреке у процесу учења (посебно деци из маргинализованих група и са тешкоћама у учењу и развоју, деци са здравственим потешкоћама…). Циљ нам је и да подстакнемо развој даровите, изузетне и талентоване деце (проширујемо наставне садржеје, упућујемо на додатну литературу, реализујемо додатну наставу и друге видове активности).

Оформљен је Тим за сарадњу између нижих и виших разреда, који интензивира комуникацију и пренос знања и вештина између учитеља и наставника и ради на усаглашавању образовних захтева учитеља, наставника и родитеља
Како би настава била савременија, а на часовима се примењивале иновативне и интерактивне методе, технике и облици рада септембра 2008. смо основали Тим за иновације у настави. Тим је организовао размене знања и искустава међу колегама у виду интерних обука, извођења огледних часова и презентација примера добре наставне праксе.

Вођени идејом развијања инклузивно образовног окружења родитеље препознајемо као веома значајне партнере. Различитим видовима ангажовања родитељи доприносе квалитету рада школе.
Одрживост инклузивних активности је обезбеђена уградњом у школска документа (Годишњи програм рада, ШРП, Акциони планови тимова и др.)
Наша школа је 14.04.2010. закључила Споразум о међусобној сарадњи са Школом за основно и средње образовање „Мара Мандић“ из Панчева.

Сарадња укључује следеће облике:

 • подршка деци са сметњама и тешкоћама у развоју која се из ШОСО „Мара Мандић“ укључују у типичну школу,
 • заједничко учешће ученика ШОСО „Мара Мандић“ и ученика типичне школе у ваннаставним активностима.

Сервисни центар ШОСО „Мара Мандић“ деци, родитељима, наставницима и стручној служби пружа следеће услуге:

 • процену образовних потреба детета,
 • израду Индивидуалног плана подршке,
 • помоћ у реализацији Индивидуалног плана подршке,
 • индивидуалне третмане у зависности од потребе детета,
 • инструктивни рад са родитељима, сензибилизацију вршњака,
 • едукацију наставника и чланова стручне службе кроз семинаре.


Споразум се закључује на одређено време, одн. до 31.12.2010.
Са Иницијативом за инклузију ВеликиМали смо протеклих година квалитетно сарађивали (индивидуалне консултације поводом неких наших ученика који су били укључени у активности организације ВеликиМали, учешће члана организације у креирању и реализацији индивидуалног образовног плана, истраживање међу директорима ОШ у Панчеву о спремности за инклузивно образовање).

Њихови гости су маја 2010. године били перформери из Италије „Кловнови без граница” који наступају волонтерски широм света са циљем да унапреде услове у којима живе деца кроз смех, хумор и игру.
Наше школарце су 11. маја развеселили луткарском, жонглерском и акробатском представом.

Школа је била домаћин Националне обуке – семинара „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ 23-24.08.2010. године.

Тренери националних обука „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ које су реализоване од маја до септембра 2010. године су и стручни сарадник наше школе Мирјана Трифуновић Паул, као и професорке Драгана Малиџан, Снежана Киџин и Гордана Гајин Цветкоски.

Стручни тим за инклузивно образовање:

 • Бранка Бељић, директор школе
 • Мирјана Трифуновић Паул, стручни сарадник
 • Зоран Кнежевић
 • Наташа Кладарин
 • Маријана Унчевић
 • Гордана Гајин Цветкоски
 • Снежана Киџин
 • Драгана Малиџан
 • Рођан Лучијан
 • Сања Живков
 • Исидора Торњански


Министарство просвете је формирало мрежу подршке наставницима и школама за увођење инклузивне образовне праксе.
За сваку школску управу је именован тим коме школа може да се обрати и добије подршку путем електронске поште или телефона.
Координатор групе за подршку за школску управу Зрењанин (за Средњи и Јужни Банат) је стручни сарадник из наше школе Мирјана Трифуновић Паул (mirаtpаul@hotmаil.com), а чланови Регионалног тима су и професорке разредне наставеГордана Гајин Цветкоски (gcgocа@gmаil.com) и Снежана Киџин (snezаnа.kidzin@gmаil.com).
Осим чланова групе за подршку могуће је контактирати и школу (isekulic@pаnet.rs 013/334-061, 013/315-965) јер има искуство у примени и развијању инклузивног образовања и отворена је да своје искуство пренесе другима.

*Наша школа наставља са активностима оснаживања и пружања додатне подршке ученицима, континуирано се ради на сензибилизацији наставника, родитеља и ученика у односу на различитости.

Пројекти

*„Инклузија у пракси“, школске 2006/2007. године, подржан од организације Save the Children

Пројекат је имао циљ стварање услова и атмосфере који ће омогућити деци са тешкоћама у учењу и развоју да усвоје практично применљива знања кроз израду и реализацију индивидуалоних образовних планова и ширење свести о важности остваривања права на квалитетно образовање свих.

Резиме пројекта се налази у Зборнику пројеката  који промовишу инклузивно образовање у Србији, Irish Aid i Save the Children

Реализоване активности:

 • креирани су, реализовани и праћени ефекати примене индивидуалних образовних планова
 • одржане су радионице ненасилне комуникације, развоја сарадње и дечјих права  
 • родитељи, наставници и управљачка структура су упознати са реализацијом пројекта
 • унапређена је сарадња са родитељима њиховим директним укључењем у креирање и реализацију ИОП-а

Примери добре инклузивне праксе настали као резултат реализације пројекта „Инклузија у пракси“ налазе се у Водичу за унапређивање инклузивне образовне праксе

* „Визија – инклузија“, школске 2009/2010. године, подржан од Фонда за отворено друштво

Специфични циљеви пројекта су:

 • Свеобухватније и квалитетније укључивање деце са тешкоћама и деце из других маргинализованих група у наставне и ваннаставне активности
 • Повећање компетенције наставника методичким обукама и применом интерактивних метода и техника у наставом процесу
 • Повећање информисаности родитеља и шире локалне заједнице о ИО и унапређивање сарадње
 • Поспешивање одрживости инклузивних активности уношењем у школску администрацију

Реализоване активности:

-Повећање доступности школском простору израдом прилазне рампе (октобра 2009. године)

Дечја недеља „Пренеси пољубац“ (6.10.2009.)

Дан замене улога ученика и школског особља (7.11.2009.)

-Трибина Љубице Продановић – „Васпитање, социјализација и учење у паровима као модел кооперативног учења“ (16.11.2009. године)

 

– Медијска промоција

-Публиковање текста о активностима школског пројекта у локалном листу Панчевац (објављеног 18.11.2009.)
- Презентација предавања на тему „Како направити инклузивну климу у школи“ (26.11.2009. године)
– Четири интерне обуке из интерактивних и иновативних метода, облика и техника у настави (17.12.2009., 4.03.2010. и две обуке 17.06.2010. године).

– Инклузивно позориште – ваннаставна активност
Школска позоришна група је оформљена и почела је са радом средином децембра 2009. године. Представа „Није лако кад не знаш како“ је изведена 14.06.2010. године.

– Ликовни и литерарни конкурс на тему „Богатство различитости – Другачији па шта“ (током априла 2010.).
Најбољи ликовни рад је дело Саре Павлов (VI1).

 

На значај и вредности различитости најуспешније указује литерарни рад Дејана Ереша (VIII2).

Другачији, па шта
Толерантан је онај ко поседује трпељивост и попустљивост према туђим схватањима иако се са њима не слаже, не осуђује поступке и појаве због своје различитости. Зашто се људи боје различитости? Зар није она, уствари, главни састојак рецепта за савршен свет?

Проблеми у односима међу људима постоје од кад је света и века и углавном су приоизилазили из нетолеранције јединствених особина и идеја било ког појединца или групе. Површни погледи на свет тада су покушавали да угасе тај порив за својственошћу који гори у свакоме човеку, а то се ради и данас. Људи с таквим, погрешним, погледима на свет неће увидети своје грешке као ни драгоцености које носи свака неједнакост у свету. Зар се никад нису запитали каква би слика наастала након губитка те драгоцености? Само чисти и толерантни људи могу то увидети и ценити, а уједно се ужасавати једноличне слике света без живота.

Расизам и мржња међу народима створили су страх од било каквих промена или одступања. Те зле мисли већ вековима лутају у глави сваког појединца. Отуда се јавља стрепња од осуђивања околине због покушаја изражавања сопствене личности. Свако за себе мора да реши тај проблем, а и ради свих људи јер сви припадамо некој групи. Морамо се запитати да ли је заиста толико важно осуђивање околине или су то само пролазне реакције.

Током сазревања човек наилази увек на исти одговор: да својственост, неотуђиви део личности, доноси спокој срцу у души. Неминовно је да део себе формирамо по жељи своје душе, нагон који се не може угушити. Тај нагон има свако од нас, али га мора научити контролисати као што су га контролисали многи успешни научници у прошлости. Не би требало своју различитост прејако истицати да не би дошло до раскола заједнице људи. Ипак, сви ми живимо заједно и реагујемо као један организам, када један орган пропадне, сви падамо донекле.

Прави људи ћемо постати онда када успоставимо баланс између нормалности заједнице и сопствене различитости, када постанемо толерантни и одбацимо предрасуде. До тада, емоционално нећемо моћи да функционишемо као група.

Сви људи, без обзира на своје различитости, заслужују да буду прихваћени у заједницу и да се боре за свој идентитет и карактер. Заслужују функционисати заједно и остваривати своје циљеве.
– Креирање садржаја за школски сајт (октобар 2010.)
*Развој функционалног модела примене инклузивног образовања, школске 2009/2010., подржан од Министарства Просвете Републике Србије и пројекта ДИЛС

У циљу развијања ефикасног модела инклузивног образовања, у девет школа у Србији се од новембра 2009. године до маја 2010. године реализовао пројекат Развој функционалног модела примене инклузивног образовања. Због претходног вишегодишњег искуства и успешног прилагођавања и модификовања наставних планова, програма и наставничких стилова тако да одговарају спектру разноликости које постоје у било ком одељењу и наша школа је од стране Министарства просвете препозната као модел школа инклузивног образовања.

У оквиру овог пројекта реализоване су следеће прописане активности:

– Прикупљени су и квалитативно анализирани подаци о досадашњем искуству школе у укључивању ученика из осетљивих група у редовно школовање

– Учешће на две консултативне радионице (октобар, новембар 2009. год.)

– Осмишљена је и разрађена шема корака у примени ИО и то: редовне процедуре уписа у 1. разред; процедуре уписа у школу у било ком разреду, осим у 1., процене детета на крају 1. квартала и преласка детета из нижег у виши разред

– Креирани су, реализовани и праћени ефекти реализације ИОП-а за ученикe (примери добре инклузивне праксе ће бити део Зборника који је у припреми од стране МПС)

– Учење на даљину применом ИКТ (од новембра до јуна школске 2009/2010. године)

– Семинар „Креирањем индивидуалних планова до инклузивне праксе“ одржан 29-30.11.2009. године. (Ауторке и водитељке семинара су Мирјана Трифуновић Паул и Гордана Јосимов).

– Консултативни састанак са представницима МПС и ДИЛС тима, одржан 11.03.2010.

 – Семинар „Настава у учионици и online настава – мешовити модел“ одржан је 20-21.03.2010. како би наставници били едуковани и спремни да подрже квалитетно образовање деце у кућним условима.

 – Медијска промоција инклузивних активности

– Публиковање текста у локалном листу Панчевац Прес (објављеног 16.04.2010.)
– Публиковање текста у Просветном прегледу

– РТВ Панчево, (19.05.2010.)
„Суштина је да наставници науче како да са процеса подучавања деце пређу на откривање начина на који свако дете учи. То је кључна промена и чини ми се да представља парадигму у нашем образовном систему, јер просветни радници више нису испоручиоци образовних услуга. Пре свега, требало би да открију који су капацитети и потенцијали деце и на који начин деца уче, па тек тада да приступе пружању својих образовних услуга“, објашњава Мирјана Трифуновић Паул, ауторка и водитељка семинара „Креирањем индивидуалних планова до инклузивне праксе“.

– XXIV сабор учитеља Србије – презентација примера добре инклузивне праксе (5.06.2010.)

– Интервју објављен у Електронском часопису за наставнике „Партнер у учењу“ (септембарски број, 2010.)

– Гостовање на ТВ Фокс (септембар 2010.)

– Инклузивни кутак
Преуређен је део школског простора у функционални кутак за припрему и реализацију инклузивних активности.

Семинари

 • Имплементација курикулума у првом разреду ОШ- Евалуација у образовању
 • Инклузивно образовање – од праксе ка политици
 • Изградња савезништва, Јавно заступање, Универзални дизајн за све
 • Конференција студената са хендикепом – семинари у оквиру обуке Локланих инклузивних тимова
 • Инклузивно образовање – перспективе у Србији и искуства из окружења
 • Инклузија – право, а не проблем
 • Семинар о аутизму
 • Активно учење
 • Учионица добре воље
 • Инклузивно образовање – како образовати нетипичне ђаке у типичном окружењу»
 • Корак по корак
 • Зимски сусрети учитеља, Растимо са децом, Подстицање даровитости код све деце
 • Креирање и реализација индивидуалних образовних планова – интерна обука у школи од стране психолога
 • АДД/АДХД дефицит пажње и хиперактивност деце
 • Како направити инклузивну климу у школи – интерна обука у школи од стране психолога
 • Креирањем образовних планова до инклузивне праксе
 • Настава у учионици и онлине настава – мештовити модел
 • Инклузивно образовање и индивидуални образовни план – национална обука