ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За јавну набавку мале вредности радова, грађевински радови, ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА: 45000000, радови на замени столарије и реновирању дела ходника поред фискултурне сале.

 Преузмите документацију:

1. ПОЗИВ

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА