Предметна настава

Српски језик

Милица Алатић (одељенски старешина 6-1)

Бојана Тадић (одељенски старешина 8-2)

Исидора Торњански

Математика

Јована Стевановић

Зинета Рашовић

Светлана Керановић (одељенски старешина 5-3)

Биологија

Љиљана Коневски (замена Милица Томић-одељенски старешина 5-2)

Анђелија Митовић

Физика

Зорица Станкић (одељенски старешина 7-1)

Хемија

Весна Дробњак

Историја

Корана Долић Гаврић (одељенски старешина 5-1)

Саша Поповић

Физичко васпитање

Александра Илић (одељенски старешина 6-2)

Владимир Илић

Музичко васпитање

Тања Арсић

Ликовна култура

Сања Бојковић

Ивана Новаков

Географија

Сања Божић (одељенски старешина 8-1)

Техника и технологија

Бојан Стокић (одељенски старешина 7-2)

Информатика и рачунарство

Ивана Влачић (одељенски старешина 8-3)

Енглескијезик

Борис Кучера (одељенски старешина 6-3)

Вишња Радић (одељенски старешина 7-3)

Немачки језик

Катарина Цветановић

Грађанско васпитање

Мирјана Димитријевић

Веронаука

Оливер Калиновић

Свакодневни живот у прошлости

Корана Долић Гаврић