Предметна настава

Предметна настава

Српски језик

Милица Алатић (одељенски старешина)   8-1

Бојана Тадић

Исидора Торњански (одељенски старешина )  5-3

Математика

Јована Стевановић  (одељенски старешина)  5-1

Зинета Рашовић

Светлана Керановић  (одељенски старешина)  7-3

Биологија

Љиљана Коневски  (одељенски старешина)  7-2

Физика

Зорица Станкић

Хемија

Весна Дробњак

Историја

Корана Долић Гаврић  (одељенски старешина)  7-1

Саша Поповић

Физичко васпитање

Александра Илић  (одељенски старешина)  8-2

Владимир Илић  (одељенски старешина)  6-2

Музичко васпитање

Тања Арсић

Ликовна култура

Сања Бојковић

Ивана Новаков

Географија

Сања Божић (одељенски старешина)  6-1

Техника и технологија

Бојан Стокић (одељенски старешина)  5-2

Информатика и рачунарство

Ивана Влачић

Енглескијезик

Борис Кучера (одељенски старешина)  8-3

Вишња Радић

Ана Живадиновић

Немачки језик

Катарина Цветановић

Јелена Царић  (одељенски старешина)  6-3

Грађанско васпитање

Мирјана Димитријевић

Веонраука

Оливер Калиновић

Свакодневни живот у прошлости

Корана Долић Гаврић