Предметна настава

Српски језик

Милица Алатић (разредни старешина 5-1)

Бојана Тадић (разредни старешина 7-2)

Исидора Торњански (разредни старешина 8-2)

Математика

Лућијан Рођан (разредни старешина 8-1)

Зинета Рашовић

Светлана Керановић

Биологија

Љиљана Коневски

Анђелија Митовић

Физика

Зорица Станкић

Хемија

Весна Дробњак

Историја

Корана Долић Гаврић

Саша Поповић

Физичко васпитање

Александра Илић (разредни старешина 5-2)

Владимир Илић (разредни старешина 8-3)

Музичко васпитање

Тања Арсић

Ликовна култура

Сања Бојковић

Ивана Новаков

Географија

Сања Божић (разредни старешина 7-1)

Техничко и технологија

Бојан Стокић (разредни старешина 6-2)

Информатика и рачунарство

Ивана Влачић (разредни старешина 7-3)

Енглески језик

Борис Кучера (разредни старешина 5-3)

Вишња Радић (разредни старешина 6-3)

Никола Поповић

Немачки језик

Јелена Царић (разредни старешина 6-1)

Катарина Цветановић

Грађанско васпитање

Мирјана Димитријевић

Веронаука

Оливер Калиновић

Шах

Ксенија Томин