Предметна настава

Предметна настава

Српски језик

Милица Алатић

Бојана Тадић (одељенски старешина )  5-1

Исидора Торњански (одељенски старешина )  6-3

Математика

Јована Стевановић  (одељенски старешина)  6-1

Светлана Керановић  (одељенски старешина)  8-3

Биологија

Љиљана Коневски  (одељенски старешина)  8-2

Физика

Зорица Станкић

Хемија

Весна Дробњак

Историја

Корана Долић Гаврић  (одељенски старешина)  8-1

Саша Поповић

Физичко васпитање

Александра Илић  

Владимир Илић  (одељенски старешина)  7-2

Музичко васпитање

Тања Арсић

Ликовна култура

Сања Бојковић

Ивана Новаков

Географија

Сања Божић (одељенски старешина)  7-1

Техника и технологија

Бојан Стокић (одељенски старешина)  6-2

Информатика и рачунарство

Ивана Влачић(одељенски старешина)  5-2

Енглески језик

Борис Кучера

Вишња Радић

Владана Деановић Војводић

Јелена Божић

Немачки језик

Јелена Абрамовић

Јелена Царић  (одељенски старешина)  7-3

Грађанско васпитање

Мирјана Димитријевић

Веронаука

Оливер Калиновић

Свакодневни живот у прошлости

Корана Долић Гаврић