Распоред звоњења

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА НИЖЕ РАЗРЕДЕ

ПРЕ ПОДНЕ

I ГРУПА

Време

Ред. бр. часа

8:00 – 8:30

1.

8:35 – 9:05

2.

Проветравањепросторија 15 минута

9:20 – 10:05

3. и 4.

Чишћење просторија, дезинфекција радних површина

II ГРУПА

10:30 – 11:00

1.

11:05 – 11:35

2.

Проветравање просторија 15 минута

11:50 – 12:35

3. и 4.

Чишћење просторија,  дезинфекција радних површина

ПOПОДНЕ

I ГРУПА

Време

Ред. бр. часа

13:00 – 13:30

1.

13:35 – 14:05

2.

Проветравање просторија 15 минута

14:20 – 15:05

3. и 4.

Чишћење просторија, дезинфекција радних површина

II ГРУПА

15:30 – 16:00

1.

16:05 – 16:35

2.

Проветравање просторија 15 минута

16:50 – 17:35

3. и 4.

Чишћење просторија, дезинфекција радних површина

ПРЕУЗМИ РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА НИЖЕ РАЗРЕДЕ.


РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА ВИШЕ РАЗРЕДЕ

Време

Ред. бр. часа

7:45-8:15

1.

8:20-8:50

2.

8:55-9.25

3.

Проветравање просторија 20 минута

9.45-10.15

4.

10.20-10.50

5.

10.55-11.25

6.

11.30-12.00

7.

Чишћење просторија, дезинфекција радних површина,

ПРЕУЗМИ РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА ВИШЕ РАЗРЕДЕ.