Разредна настава

Разредна настава

Учитељи првог  разреда

1-1  Слађана Маринковић

1-2 Татјана Лазаров  

1-3  Зоран Кнежевић

Учитељи другог  разреда

2-1 Бранка Панајотовић

2-2  Маријана Унчевић

2-3   Гордана Гајин Цветкоски

Учитељи трећег  разреда

3-1  Драгана Бућан

3-2  Снежана Киџин

3-3 Бранислава Добриковић

Учитељи четвртог  разреда

4-1  Ивана Милошев

4-2  Тања Јовић

4-3  Сања Живков