Статут школе - 2018

На основу чл. 100. и 119. став 1. тачка 1 Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања ( „Службени гласник РС“, број 88/17), Школски одбор Основне школе  „Исидора Секулић“Панчево, на својој седници одржаној дана 10.04.2018.године,  донео је СТАТУТ.

Преузмите Статут школе: ПРЕУЗМИ