УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

Почиње упис деце у први разред основне школе за школску 2020/2021. Годину

ДОБРО ДОШЛИ, ЂАЦИ ПРВАЦИ!

Поштовани родитељи будућих првака!

Обавештавамо вас да је упис деце у први разред основне школе обавезан за сву децу рођену у периоду од 01. марта 2013. до краја фебруара 2014. године. У први разред се уписују сва деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

Пријављивање деце за упис у први разред почеће 1. априла 2020. године.

Своје дете можете пријавити за упис у први разред преко нашег сајта, попуњавањем  форме  у  дну  ове  странице,  као  и  телефоном на број 013/2315–965.

За упис детета у први разред потребно је поднети следећу документацију (накнадно ћете бити обавештени када и како ћете предати документацију)

  1. Лекарско уверење о извршеном здравственом прегледу детета
  2. Уверење да је дете похађало припремни предшколски програм

 Није потребно да доносите извод из матичне књиге рођених и пријаву стана.

Новине које се тичу уписа

У складу са Обавештењем о новој процедури уписа у први разред основне школе МПНТР,  процедура уписа биће поједностављена у административном смислу, те  родитељи неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика достављају документа потребна за упис (Извод из матичне књиге рођених, доказ о пребивалишту), већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име прибави наведена документа електронским путем.

Преузмите презентацију школе: ПРЕУЗМИ.