ЗАПИСНИК ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА ОДРЖАНЕ 04.04.2023.год.

Састанку је присуствовало 18 родитеља.

Д н е в н и   р е д :

 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља
 2. Анализа на крају трећег квартала:
 • реализција наставе
 • успех ученика
 • владање ученика
 • активности
 • постигнућа ученика на досадашњим такмичењима
 1. Информације о пробном завршном испиту
 2. Информације o екстерноm вредновању школе
 3. Избор уџбеника за 2023/2024
 4. Информације о правилима употребе мобилних телефона у школи
 5. Разно

 

 1. Записник са прошле седнице усвојен је једногласно без додатних напомена.
 2. Настава и планиране ваннаставне активности реализоване су у потпуности.

 

У првом разреду је описно оцењивање и ученици полако савладавају  предвиђено градиво,свако у складу са својим могућностима.

 

Од 2-4. разреда сви ученици имају позитиван успех.

Код 14 ученика потребна је мања помоћ при раду.

Код 11 ученика потребна је већа помоћ и подршка при раду,па се са њима ради индивидуализација наставе.

По ИОП-у 1 ради се са 1 учеником,а у најави су још 2 ИОП-а од следеће школске године.

2 ученика имају велик број изостанака.

Због неоправданих часова 1 ученик има врлодобро владање, а једном је ученику изречена мера опомене одељенског старешине.

Са 2 ученика ради се појачан васпитни рад.

Сви остали ученици имају примерно владање.

У петом разреду има 78 ученика/ца- 33 девојчице и 45 дечака.

75 ученика/ца има примерно владање.

Појачан васпитни рад има пет ученика.

Сви ученици/це имају позитивне оцене из свих предмета

Награђено осам ученика/ца на Општинским такмичењима    

 

Ушестом разреду има укупно 75 ученика ( 44 дечака и 31 девојчица)

Успех: 9 ученика има 9 слабих оцена ( математика 3, историја 2, биологија 2,немачки језиик 1, српски језик 1)

Владање: укор одељенског старешине 4 ученика, укор одељенског већа 3 ученика, укор директора школе 2 ученика.

1 ученик се образује по ИОП-у.

У седмом разреду има 79 ученика (43 дечака и 36 девојчица)

2 ученика су неоцењена,

10 ученика има опомене (6 опомена из математике, 4 из историје, 2 из немачког

1 из енглеског, 1 из физике и 1 из ликовоног)

Владање: 1 ученик има укор одељенског старешине, 2 имају писмену опомену

3746 оправданих и 283 неоправданих (270 ученик који не долази у школу, остали 13)

Такмичења:

 • историја(2.место општинско и 1. место окружно) и српски (3 место на општинском и окружном)
 • хемија (1. место општинско и 2. место окружно), дечија карикатура Мали Пјер 1. место
 • српски (3 место на општинском и окружном)
 • физика 2. место општинско
 • географија 2. место општинско и српски 3. место општинско
 • физика 3. место општинско
 • географија 3. место општинско

У осмом разреду укупан број ученика: 71 ученика (32 дечака и 39 девојчица)

Велики број изостанка. Родитељи нередовно правдају, а рок за правдање је 8 дана.

Такмичења:

 • место општинско такмичење из српског језика
 • место окружно такмичење из српског језика
 • место на Међуокружном у баскету 3 на 3, пласман на Државнопрвенство
 • место на Окружном такмичењу у кошарци
 • место на Окружном такмичењу у пливању
 • место на Окружном такмичењу у пливању
 • похвала, општинско такмичење из хемије
 • ритмичка гимнастика Првенство Војводине, сребрна медаља
 1. Ове школске године Завршни испит ће бити другачији. Трећи тест који је до сада био комбиновани из групе предмета, сада ће ученици имати прилику сами да бирају предмет (историја, географија, биологија, хемија, физика) који ће полагати у оквиру трећег теста.

Одржан је пробни завршни испит у складу са процедурама. Осим непохађача, сва деца су изашла на пробни завршни испит.

Постигнућа на пробном завршном испиту по предмету су следећа:

 • Српски језик – 11.89
 • Математика – 10.63
 • Биологија – 11.72
 • Географија – 13.83
 • Историја – 11.22
 • Хемија – 14.00
 • Физика – 12.82

За садашње седмаке још се не зна да ли ће бити реализован пробни завршни испит.

 1. Екстерно вредновање рада школе је спроведено и квалитет рада школе оцењен је укупном оценом 2.
 2. На нивоу школе донета је одлука да се мобилни телефони не доносе у школу како би се спречила злоупотреба и превенирало насиље и пре свега појачала социјализација међу ученицима. У случају да ученик буде ухваћен на часу да користи телефон, мера ће бити да се телефон одузме и родитељи морају да дођу у школу по њега.
 3. Разно:
 • Предлог родитеља да се одржи хуманитарни базар за прикупљање средстава за лечења два дечака;
 • Избор уџбеника за наредну школску годину остаће исти за све разреде сем пар измена – биологија уџбеник за шести разред, српски језик за осми разред. Уџбеници за први и пети разред остају исти као прошле године. Списак уџбеника биће доступан на сајту школе. На ђачком парламенту усвојен договор да ће се одржати базар уџбеника.

 

Председник Савета родитеља

Драгана Малиџан Винкић