ЗАПИСНИК СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА одржана 05. 11. 2018. год

Седница Савета родитеља је одржана 05. 11. 2018. год., са почетком у 18:00 у присуству 20 чланова Савета.

Седницу је водила председница Савета, г-ђа Милена Поповић. Прозивком је утврђено да седници присуствује 20 чланова и да постоје услови кворума за одржавање седнице и одлучивање.

Присутни једногласно усвајају

Дневни ред:

  1. Усвајање Скраћеног записника са седнице Савета родитеља, одржане 07. 09. 2018. год.
  2. Анализа на крају 1. квартала школске 2018/19. године – реализација наставе, владања и успеха ученика
  3. Школске активности на крају 1. квартала школске 2018/19. године
  4. Разно: информације о новинама у подзаконским актима и новим процедурама

 

  1. Прочитан је и једногласно је усвојен скраћени записник са прошле седнице СР, одржане 07. 09. 2018. године
  2. Директорка је упознала присутне родитеље о реализацији наставе, о постигнутом успеху и дисциплини ученика (у прилогу: Табела успеха и владања).

Настава је у целости реализована.

Од 2. до 8. разреда има укупно 56 „опомена“ и то: 2 из српског, 5 из енглеског, 7 из географије, 15 из физике, 16 из математике, 1 из биологије, 8 из техничког и 2 из немачког језика. Постоји могућност допунске наставе из свих предмета, одазив ученика је релативно слаб.

11 ученика се образује по прилагођеног/измењеном наставном плану и то : 2 ученика у режиму индивидуализације, 5 са ИОП1 и 4 са ИОП2.

Владање је примерено свим ђацима, изузев једног ученика из 2/3 са коме са реди план појачаног васпитног рада.

На питање родитеља зашто се настава немачког језика реализује са почетком од 7,15 часова, директорка је дала објашњење о раду наставнице у 3 школе и немогућности да се распоред часова другачије направи. Очекује нормализацију наставе немачког језика крајем новембра (крајњи док је крај 1. полугодишта) када ће наставница немачког радити у 2 школе, па ће моћи да се уклопи у оптималнији распоред часова, са почетком наставе од 8,00 часова, као што је и до сада било.

 

  1. Листа реализованих школских активности од 01. септембра 2018. год. (у прилогу) је презентована од стране директорке Школе, коју су чланови СР су добили одштампану.
  2. Психолог Школе је упознала родитеље са реализовани предавањем „Безбедност деце на интернету“ у 5., 6. разреду и за 29 родитеља, од стране експерата из Министарства телекомуникација. Основан је Национални контакт центар за безбедност деце на интернету, родитељима је подељен флајер са информацијама и телефоном; позвани су да буду информисани о садржајима којима је њихово дете изложено, упознати са новом процедуром пријављивања уколико је њихово дете изложено насиљу на интернету. Упутила је и молбу да ова информација дође и до осталих родитеља из одељења, иако су разредне старешине о томе информисале родитеље свог одељења.

Психолог је упознала присутне са Правилником о друштвено – корисном и хуманитарном раду, који је донет од стране Министатства просвете. Школски тим је предложио листу корективних активности из области поменутог рада у случају кршења школских правила. Договорено је да се листа достави родитељима, да би дали сугестије и предлоге на предложену листу и вратили у виду повратне информације у школу, да би се поступци око којих постоји консензус уврстили у Школски правилник.

Такође су подељени листићи да родитељи анонимно дају информације о томе шта им се допада у школи (простор, настава, особље,...), а шта би волели да је другачије, боље.

Директорка Школе је поднела извештај о боравку ученика 4.  разреда на Дивчибарима од 26. 10. до 02.11. 2018. год. Информисала је да још три групе награђених ђака иду на Дивчибаре до краја школске године.

Такође је упознала родитеље о потписаној полиси осигурања са компанијом ДДОР по којој су сви ученици осигурани од незгоде, а од крађе само они који су уплатили осигурање. Већина родитеља је уплатила средства за радника обезбеђења. Један забринути родитељ је замолио да радник обезбеђења прошета у току дана по школском дворишту јер постоји могућност уласка паса луталица.

Један родитељ је поставио питање недостатка једне клупе од почетка школске године у учионици енглеског у коме 7/2 има наставу.

Директорка Школе је позвала родитеље да увеличају свечаност обележавања Дана школе 23. 11. 2018. год., која почиње у 18 часова. Поставила је питање родитељима да ли се слажу да се субота 24. 11. 2018. год. одради као пројектна настава. Једногласно је усвојено да се 17. 11.и 24.11. 2018. год. одраде ненаставно, на поменути начин,путем пројектне наставе.

Други разред ће ићи на организовану обуку пливања у мају 2019. год.

Директорка Школе је питала родитеље о могућности да се неко од родитеља, ко има могућности, знање и лиценцу, укључи у припрему пројектне документације за конкурисање у добијању средстава за грађевинске радове у школи (и радова на енергетској ефикасности)

 

 

                       

 

                                                                     Председница Савета родитеља

 

                                                                     ___________________________

                                                                                 Милена Поповић