ЗАПИСНИК ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА одржане 06.11.2019

Седница Савета родитеља је одржана 06.11.2019. год., са почетком у 18:00 у присуству 15 чланова Савета.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 15 чланова и да постоје услови кворума за одржавање седнице и одлучивање.

Присутни једногласно усвајају

Дневни ред:

1.Усвајање записника са претходне  седнице  Савета родитеља

2.Анализа на  крају  првог полугодишта

3.Разно

Присутни једногласно усвајају дневни ред

 

1 Записник  са претходне  седнице је стављен на гласање и  једноглсно усвојен.

 

2.Од 1.-4. разереда  има  269 ученика , немају слабе оцене и имају примерно владање.

-Да  ли  за  ниже разреде има  школа родитељства?

- Одговор  је да постоји школа родитељства,али  није   довољна посећеност.( Одазвало се девет родитеља)

-Поставено је  питање  о  могућности  куповине јгурта и квалитетних сокова за ужине.

-Постављено је  питање  о  продужењу термина школице спорта.

- Одговор  је  два  пута  по сат  времена  да се   одржава  школица  спорта.

 

Пети разред  има  три  слабе  оцене и сви имају примерно владање ( слабе  оцене  су из математике)

Шести разред  сви имају  примерно владање, две слабе оцене из  историје,имају доста изостанака.

Седми разред  - 4 јединице  из  енглеског, 2 из историје, 6 јединца из физике, 3 јединице из математике, 1 јединица из  географије,сви и,ају примерно владање.

Осми разред -  2 јединиц  из  енглеског, 1 јединица  из  немачког  ,1 јединица   из  физике, сви имају  примерно владање.

Настава  је  реализована  у потпуности.

 

3. Разно 

- Екскурзија  Дивчибаре за награђене  ученике  29.11.2019.  године

20.12.2019. године – 18 ученика

за  фебруар 20 места

Април – Фестивал науке   (  50 ученика )

06.03.2019.  – 90 места за  четврти разред плус  награђени ученици.

 

 3250,00  је цена екскурзије  за Дивчибаре,плаћа се у  две  рате.

Деца  која су под  терапијом   не  иду  на   ексурзију.

Постављено  је  питање  да  ли постоји  осим електронског  дневника  још  неки   доказ о оценама.

- Одговор је  да  постоји педагошка  свеска  код  наставника  и  да  се  дође  на  отворена  врата.

Замољено  је  да  наставници поведу више  рачуна  при уписивању оцена у  електронски  дневник.

Постављено  је  питање  о стању папира  и  убруса, одговор  је  да  је  за сада  стање задовољавајуће.

Постављено  је  питање  о отварању  прилаза  школи  из улице Милка  Марковић

Одговор  је да на  улазу тада  треба  да  постоји портир, да  је  улица  прометна, да  је  за сада  овај улаз безбеднији.

Ако  би  се  нашло  неко решење,улаз из улице Милке Марковић  би се  отворио.

 

Записник водила:

Драгана Малиџан Винкић