ЗАПИСНИК СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА одржане 13. 09. 2019. год

ЗАПИСНИК СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА

Седница Савета родитеља је одржана 13. 09. 2019. год., са почетком у 18:00 у присуству 15 чланова Савета.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 15 чланова и да постоје услови кворума за одржавање седнице и одлучивање.

Присутни једногласно усвајају

Дневни ред:

 1. Конституисање новог сазива Савета родитеља
 2. Усвајање краћег записника са прошле седнице
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској 2018/19.години
 4. Упознавање Савета за Извештајем о раду директора
 5. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за 2019/20. годину
 6. Именовање родитеља који ће вршити функцију у Општинском Савету родитеља
 7. Разно:

- осигурање ученика

- уплате за потребе ученика

 - опрема за ученичке тоалете

- организована ужина

- термини за Дивчибаре

 1. Конституисан је нови сазив Савета родитеља, извршен је избор председника и заменика СР.

За председницу је изабрана Драгана Драгосавац, а заменик је као и прошле године Драгана Малиџан Винкић. Усвојен је пословник о раду СР, као и програм рада СР за ову школску годину.

 1. Једногласно је усвојен скраћени записник са претходног савета родитеља одржаног 26.6.2019. године.
 2. Извештај о раду школе за 2018/2019. годину је представила библиотекарка школе, осврнувши се посебно на успех ученика, завршни испит, награђене ученике као и на радове који су реализовани у школи у претходној школској години. Извештај је једногласно усвојен.
 3. Директорка школе Бранка Бељић представила је свој Годишњи извештај о раду директора за 2018/2019. годину. Чланови СР су такође упознати са Школским развојним програмом, самовредновањем школе и развојном стратегијом школе за повећање броја ученика. Директорка је најавила анкетирање родитеља - представника СР у циљу унапређења рада школе.
 4. Психолог школе је представио Годишњи план рада школе за 2019/2020. годину са свим планираним активностима, плановима и програмима рада наставника, директора и стручних сарадника, план рада тимова...

Родитељи су упознати са новим Правилником о оцењивању за 1., 2.,5. и 6. разред који је оријентисан на исходе образовања.

Једногласно је усвојен Годишњи план рада школе за ову школску годину.

 1. За члана Општинског Савета родитеља једногласно је изабрана Драгана Малиџан Винкић. Договорено је да ће закључке са Општинског СР прослеђивати мејлом осталим члановима СР наше школе.
 2. Разно:

- И ове школске године за осигурање ученика одабрана је осигуравајућа кућа ДДОР Нови Сад. Осигурање ученика је добровољно и односи се само на телесна оштећења и повреде, 24 часа, 365/366 дана у години од дана склапања уговора школе и осигуравајуће куће. Осигурање на годину дана износи 200 динара по ученику, а треће дете не плаћа.

- Директорка је обавестила СР да ће и ове школске године за обезбеђење ученика бити ангажована агенција „СФИНГА“ у периоду од 9:30 до 15:30. То време је плаћено од стране Општине града Панчева, а уколико би продужили ангажовање за додатна два сата (од 15:30 до 17:30) доплата на нивоу полугодишта по ученику би износила 200 динара.

- Директорка је предложила да Родитељски динар намењен за опремање ученичких тоалета – убруси, буде 100 динара по месецу и по ученику за ниже разреде, и додатних 100 динара по месецу за децу која иду у продужени боравак, напоменувши да су тоалети на приземљу искључиво за ученике нижег разреда. Све уплате иду на један рачун – Родитељска средства.

- Ове школске године, на основу две понуде, ангажована је пекара „Тина“, која нуди организовану ужину по цени од 60 динара по дану, а уплата се врши у просторијама пекаре. Треће дете, близанци као и социјално угрожена деца имају право на бесплатну ужину.

- Уплате за исхрану у продуженом боравку се врше на посебној уплатници.

- Директорка је обавестила родитеље да ће и ове школске године наша школа добити термине за рекреативну наставу – 4. разред, и за награђене ученике, од 3. до 8. разреда, на Дивчибарима.

- Директорка је најавила да је ове школске године у плану израда новог сајта школе.

Записник водила:

Драгана Малиџан Винкић