ЗАПИСНИК ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА одржане 26.02.2020

Седница Савета родитеља је одржана 26.02.2020. год., са почетком у 18:00 часова.

Прозивком је утврђено да постоје услови кворума за одржавање седнице и одлучивање.Седнци  присуствовало 19 родитеља.

 

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. План надокнаде часова од 12.02.2020.-.21.02.2020.
  3. Разно

Дневни ред је  стављен на  глсање  и  једногласно  усвојен

 

  1. Једногласно је усвојен скраћени записник са претходног Савета родитеља одржаног06.11.2019. године.
  2. План надокнаде часова

 

  1. Разно

Пријава наркоманије,упитник  за  ученике 7. и 8. разреда.

Једна трећина  ученика сматра да   се  дрога  може  набавити у насељу, прт процената сматра  да  се  дрога  може  набавити  у школском дворишту.

Узрок узимања  дроге:

- Жеља за  популарности у друшту,

-Наговор  вршњака.

Неколико деце се изјаснило ( 5% осмака)  да  користи  или  је  пробало дрогу.

Имамо у  школи  посете  полиције  и  „ Компаса“  на  тему  наркоманије.

 

 

 

 

Записник водила:

Драгана Малиџан Винкић