СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК Савета родитеља одржаној 29.03.2019.године

Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 29.03.2019.године, са почетком у 18:00h.

Прозивком је утврђено да Седници присуствује 19 чланова Савата родитеља.

На предлог председавајуће Драгане Малиџан Винкић (заменица председнице)  једногласно је утврђен следећи

Дневни ред:

 1. Усвајање скраћеног записника са седнице Савета родитеља одржане 28.12.2018.године;
 2. Анализа на крају 3.квартала школске 2018/2019.године - реализација наставе, владање ученика, успех ученика;
 3. Школске активности на крају 3. квартала шк.2018/2019.године;
 4. Резултати самовредновања;
 5. Извештај о такмичењима ученика
 6. Информисање чланова Савета родитеља - уџбеници
 7. Разно

 

Једногласно су утврђени закључци:

 1. Једногласно је усвојен скраћени записник са седнице Савета родитеља која је одржана 28.12.2018.године;
 2. Педагог школе подноси извештај на крају трећег квартала 2018-2019.године (реализација наставе, владања и успех ученика). Укупно 559 ученика, у одељењима нижих разреда нема негативних оцена, појављују се дисциплински проблеми и предизимају мере у складу са тим. У одељењима виших разреда има негативних оцена: српски језик 3; енглески језик 2: географија 5; физика 14; математика 17; хемија 1, немачки језик 5.

11 ученика се образује по ИОП-у а за 6 ученика се примењују мере индивидуализације. Дата је информација о предстојећем пробном завршном испиту који ће се одржати 12. и 13. априла 2019.године. У току је реализација надокнаде наставе због прекида образовно васпитног рада.

Ученици другог разреда имаће обуку пливања од 06.05. до 30.05.2019.године.

 1. Библиотекарка школе представила је и упознала чланове Савета родитеља са активностима реализованим током трећег квартала.
 2. Педагог школе представила резултате самовредновања школе – област самовредновања је подршка ученицима (резултати по процентима за стандарде односно индикаторе. Упитнике су попуњавали родитељи, ученици и наставници. Кроз наредни извештај представљени ће бити резултати - наративни извештај).
 3. Библиотекарка школе представила извештај о успесима ученика на такмичењима који су се до сада одржали. Посебно истакнути резултати такмичења у роботици.
 4. Дата информација за уџбенике - биће промене у настави енглеског језика за ученике петих разреда. Родитељи истичу да се променама смањује могућност коришћења старих уџбеника. Уколико је могуће, користити старе уџбенике – сугестија је родитеља. Родитељи питају да ле ће моћи да се користе уџбеници музичког и ликовног сачувају и користе.
 5. Разно: родитељи сугеришу да „игрице“ које играју ученици петог разреда (гомила меса, вртешка) које су врло грубе и насилне – треба да се забране или истакну у школи као непожељне. Библиотекарка наглашава да се о овим игрицама већ разговарало на Наставничком већу и да је појачан надзор у делу школског дворишта. Преко разгласа ће ученици бити обавештени о томе да су ове игрице забрањене.

Подсећање да је забрањена употреба и ношење телефона и „паметних„ сатова – пренети информацију осталим родитељима,

Записник водила, Драгана Малиџан Винкић