ЗАПИСНИК ДРУГЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА одржане 01.10 2019. год

Седница Савета родитеља је одржана 01.10 2019. год., са почетком у 18:00 у присуству 29чланова Савета.

Прозивком је утврђено да седници присуствује 29 чланова и да постоје услови кворума за одржавање седнице и одлучивање.

 

Дневни ред:

  1. Усвајање краћег записника са прошле седнице
  2. Родитељски динар
  3. Разно
  4. Једногласно је усвојен скраћени записник са претходног савета родитеља одржаног 13.09.2019. године.
  5. Родитељски динар

Родитељи  су на родитељским састанцима доносили  одуку  о осигурању свако одлучује о свом  динару) и на  нивоу одељења одлучи  за  одвајање средстава   за  убрусе и додатна два сата заобезбеђење.

-До половине октобра за за уплату родитељског динара  на  нивоу Савета донета  је  одлука за плаћање убруса и додатна два сата за  обезбеђење.

 

 

  1. Разно

 Чланови су  информисани  о Градском савету  родитеља и отворене су  теме  за наредни састанак  Градског савета већа мотивисаност  родитеља да  учествују  у родитељским  темама на  нивоу локала.

Одлуком савета родитеља  за  једнодневне  екскурзије и излете предвиђене школским планом и програмом изгласане су  дневнице  од 600,00 динара за цео дан а пола за  краће излете.

 

 

 

Записник водила:

Драгана Малиџан Винкић