Предметна настава

Српски језик

Милица Алатић (одељенски старешина 6-1)

Бојана Тадић (одељенски старешина 8-2)

Исидора Торњански

Математика

Јована Стевановић

Зинета Рашовић

Светлана Керановић (одељенски старешина 5-3)

Биологија

Љиљана Коневски (замена Милица Томић-одељенски старешина 5-2)

Анђелија Митовић

Физика

Зорица Станкић (одељенски старешина 7-1)

Хемија

Весна Дробњак

Историја

Корана Долић Гаврић (одељенски старешина 5-1)

Саша Поповић

Физичко васпитање

Александра Илић (одељенски старешина 6-2)

Владимир Илић

Музичко васпитање

Тања Арсић

Ликовна култура

Сања Бојковић

Ивана Новаков

Географија

Сања Божић (одељенски старешина 8-1)

Техника и технологија

Бојан Стокић (одељенски старешина 7-2)

Информатика и рачунарство

Ивана Влачић (одељенски старешина 8-3)

Енглескијезик

Борис Кучера (одељенски старешина 6-3)

Вишња Радић (одељенски старешина 7-3)

Немачки језик

Катарина Цветановић

Грађанско васпитање

Мирјана Димитријевић

Веронаука

Оливер Калиновић

Свакодневни живот у прошлости

Корана Долић Гаврић

Стручни сарадници

Психолог

Мирјана Трифуновић Паул

Библиотекар

Gordana Ranimirov

Разредна настава

Учитељи  ПРВОГ разреда

1-1 Ивана Милошев

1-2 Тања Јовић

1-3 Сања Живков

Учитељи ДРУГОГ разреда

2-1 Слађана Маринковић

2-2 Зоран Кнежевић

Учитељи ТРЕЋЕГ разреда

3-1 Бранка Панајотовић

3-2 Маријана Унчевић

3-3 Гордана Гајин Цветкоски

Учитељи ЧЕТВРТОГ разреда

4-1 Драгана Бућан

4-2 Снежана Киџин

4-3 Бранислава Добринковић (замена Јасмина Станковић)

Администрација

Шеф рачуноводства

Јока Андић

Секретар школе (правник)

Лидија Дујња

Административни радник

Бранка Стојичић

Помоћно особље

Терезија Марјановић

Снежана Хакер

Јагода Настасовић

Мирјана Андрејевић

Веселка Кнежевић

Далибор Поповић

Андријана Минић - мајстор

Наташа Алексић - сервирка

Директор школе

Директор школе: Рођан Лућијан