Предметна настава

Предметна настава

Српски језик

Милица Алатић (одељенски старешина 7-1)

Бојана Тадић

Исидора Торњански

Математика

Јована Стевановић

Зинета Рашовић

Светлана Керановић (одељенски старешина  6-3)

Биологија

Љиљана Коневски (одељенски старешина 6-2)

Анђелија Митровић

Физика

Зорица Станкић (одељенски старешина  8-1)

Хемија

Весна Дробњак

Историја

Корана Долић Гаврић (одељенски старешина  6-1)

Саша Поповић

Физичко васпитање

Александра Илић (одељенски старешина  7-2)

Владимир Илић (одељенски старешина  5-2)

 

Музичко васпитање

Тања Арсић

Ликовна култура

Сања Бојковић

Ивана Новаков

Географија

Сања Божић (одељенски старешина  5-1)

Техника и технологија

Бојан Стокић (одељенски старешина  8-2)

Информатика и рачунарство

Ивана Влачић

Енглескијезик

Борис Кучера (одељенски старешина  7-3)

Вишња Радић (одељенски старешина  8-3)

Немачки језик

Катарина Цветановић

Јелена Царић( одељенски старешина  5-3)

 

Грађанско васпитање

Мирјана Димитријевић

Веронаука

Оливер Калиновић

Свакодневни живот у прошлости

Корана Долић Гаврић

Стручни сарадници

Психолог

Мирјана Трифуновић Паул

Библиотекар

Gordana Ranimirov

Разредна настава

Разредна настава

 Учитељи  ПРВОГ разреда

1-1 Драгана Бућан

1-2 Снежана Киџин

1-3 Бранислава Добринковић

Учитељи ДРУГОГ разреда

2-1 Ивана Милошев

2-2 Тања Јовић

2-3 Сања Живков

Учитељи ТРЕЋЕГ разреда

3-1 Слађана Маринковић

3-2 Зоран Кнежевић

Учитељи ЧЕТВРТОГ разреда

4-1 Бранка Панајотовић

4-2 Маријана Унчевић

4-3 Гордана Гајин Цветкоски

Администрација

Шеф рачуноводства

Јока Андић

Секретар школе (правник)

Лидија Дујња

Административни радник

Бранка Стојичић

Помоћно особље

Терезија Марјановић

Снежана Хакер

Јагода Настасовић

Мирјана Андрејевић

Веселка Кнежевић

Далибор Поповић

Андријана Минић - мајстор

Наташа Алексић - сервирка

Директор школе

Директор школе: Рођан Лућијан