Предметна настава

Предметна настава

Српски језик

Милица Алатић (одељенски старешина)   8-1

Бојана Тадић

Исидора Торњански (одељенски старешина )  5-3

Математика

Јована Стевановић  (одељенски старешина)  5-1

Зинета Рашовић

Светлана Керановић  (одељенски старешина)  7-3

Биологија

Љиљана Коневски  (одељенски старешина)  7-2

Физика

Зорица Станкић

Хемија

Весна Дробњак

Историја

Корана Долић Гаврић  (одељенски старешина)  7-1

Саша Поповић

Физичко васпитање

Александра Илић  (одељенски старешина)  8-2

Владимир Илић  (одељенски старешина)  6-2

Музичко васпитање

Тања Арсић

Ликовна култура

Сања Бојковић

Ивана Новаков

Географија

Сања Божић (одељенски старешина)  6-1

Техника и технологија

Бојан Стокић (одељенски старешина)  5-2

Информатика и рачунарство

Ивана Влачић

Енглескијезик

Борис Кучера (одељенски старешина)  8-3

Вишња Радић

Ана Живадиновић

Немачки језик

Катарина Цветановић

Јелена Царић  (одељенски старешина)  6-3

Грађанско васпитање

Мирјана Димитријевић

Веонраука

Оливер Калиновић

Свакодневни живот у прошлости

Корана Долић Гаврић

Стручни сарадници

Психолог

Мирјана Трифуновић Паул

Библиотекар

Gordana Ranimirov

Разредна настава

Разредна настава

Учитељи првог  разреда

1-1  Бранка Панајотовић

1-2  Маријана Унчевић

1-3  Гордана Гајин Цветкоски

Учитељи другог  разреда

2-1  Драгана Бућан

2-2  Снежана Киџин

2-3  Бранислава Добринковић

Учитељи трећег  разреда

3-1  Ивана Милошев

3-2  Тања Јовић

3-3  Сања Живков

Учитељи четвртог  разреда

4-1  Слађана Маринковић

4-2  Зоран Кнежевић

 

Администрација

Шеф рачуноводства

Јока Андић

Секретар школе (правник)

Лидија Дујња

Административни радник

Бранка Стојичић

Помоћно особље

Терезија Марјановић

Снежана Хакер

Јагода Настасовић

Мирјана Андрејевић

Веселка Кнежевић

Далибор Поповић

Андријана Минић - мајстор

Наташа Алексић - сервирка

Директор школе

Директор школе: Рођан Лућијан