Помоћно особље

Терезија Марјановић

Снежана Хакер

Јагода Настасовић

Мирјана Андрејевић

Веселка Кнежевић

Далибор Поповић

Андријана Минић - мајстор

Наташа Алексић - сервирка

Стручни сарадници

Психолог

Мирјана Трифуновић Паул

Библиотекар

Марија Станојевић

Предметна настава

Српски језик

Милица Алатић (разредни старешина 5-1)

Бојана Тадић (разредни старешина 7-2)

Исидора Торњански (разредни старешина 8-2)

Математика

Лућијан Рођан (разредни старешина 8-1)

Зинета Рашовић

Светлана Керановић

Биологија

Љиљана Коневски

Анђелија Митовић

Физика

Зорица Станкић

Хемија

Весна Дробњак

Историја

Корана Долић Гаврић

Саша Поповић

Физичко васпитање

Александра Илић (разредни старешина 5-2)

Владимир Илић (разредни старешина 8-3)

Музичко васпитање

Тања Арсић

Ликовна култура

Сања Бојковић

Ивана Новаков

Географија

Сања Божић (разредни старешина 7-1)

Техничко и технологија

Бојан Стокић (разредни старешина 6-2)

Информатика и рачунарство

Ивана Влачић (разредни старешина 7-3)

Енглески језик

Борис Кучера (разредни старешина 5-3)

Вишња Радић (разредни старешина 6-3)

Никола Поповић

Немачки језик

Јелена Царић (разредни старешина 6-1)

Катарина Цветановић

Грађанско васпитање

Мирјана Димитријевић

Веронаука

Оливер Калиновић

Шах

Ксенија Томин

Администрација

Шеф рачуноводства

Јока Андић

Секретар школе (правник)

Лидија Дујња

Административни радник

Бранка Стојичић

Разредна настава

Учитељи ПРВОГ разреда

1-1 Слађана Маринковић

1-2 Зоран Кнежевић

Учитељи ДРУГОГ разреда

2-1 Бранка Панајотовић

2-2 Маријана Унчевић

2-3 Гордана Гајин Цветкоски

Учитељи ТРЕЋЕГ разреда

3-1 Драгана Бућан

3-2 Снежана Киџин

3-3 Бранислава Добринковић (замена Слађана Чабриловски)

Учитељи ЧЕТВРТОГ разреда

4-1 Ивана Милошев

4-2 Тања Јовић

4-3 Сања Живков

Директор школе

Директор школе: Рођан Лућијан